اسطوره و رمز

محصول جدید

ترجمهجلال ستاری
تعداد صفحات 167
نوبت چاپ پنجم
سال چاپ 1395

10,000 تومان

این کتاب مجموعۀ مقالات تحقیقی است که از سه دیدگاه معانی رمز و اسطوره را بررسی می‌کنند: نخست دیدگاه روان‌کاوی است؛ با آثاری از رنه لافورگ، رنه آلندی، کارل گوستاو یونگ، دان اسپربر و ژرژ بالاندیه.

دیدگاه دوم اصالت ساختار است که با بهره‌گیری از روان‌کاوی به مصاف مارکسیسم رفته است؛ با آثاری از هارالد وینریچ و نورتروپ فرای. در این بخش کتاب‌شناسی گزیده‌ای نیز دربارۀ اسطوره آمده است.

دیدگاه سوم خاص کسانی است که اهل ایمان‌اند و سنت‌های روحانی را پاس می‌دارند و به مبدأ نظر دارند. این دسته به رنسانس و اومانیسم در غرب، سخت می‌تازند؛ با آثاری از رنه‌گنون و فریتیوف شوئون. این اثر نسبتاً کم حجم با این سه دیدگاه بر موضوع رمز و اسطوره اشتمال کافی دارد.

مــحصولات مرتبط

logo-samandehi