بررسی تطبیقی اسماء الهی

محصول جدید

نویسندهمحمدرضا محمدی فر
تعداد صفحات 995
نوبت چاپ دوم
سال چاپ 1391

45,000 تومان

یکی از مهم‌ترین مسائلی که همواره در ادیان الهی و عرفان و حکمت مطرح بوده، مسئلۀ اسماء و صفات خداوند است که کلید فهم اسرار الوهیت،معرفت نفس، معرفت عالم، معرفت قوای عالم، و علم معانی وجود است. در این کتاب پژوهش‌گر مسئلۀ اسماء و صفات و احکام و مباحث مربوط به آن‌ها را هم در ادیان ابراهیمی (اسلام و مسیحیت و یهود) و هم در ادیان غیرابراهیمی (دین زرتشت، ادیان هندو، دین بودا، آیین تائو) مورد بحث و تحقیق قرار داده است. مرضیه (لوئیز) شنکایی متون و کتب مقدس هر دین و آثار بزرگان آن را مورد مداقّه و امعان نظر قرار داده و برای نخستین بار بحثی تطبیقی دربارۀ اسماء و صفات در ادیان مهم عالم را در یک کتاب فراهم آورده است.

مــحصولات مرتبط

logo-samandehi