چگونه آگهی تلویزیونی بسازیم؟

محصول جدید

نویسندههانتلی بالدوین
تعداد صفحات 344
نوبت چاپ چهارم
سال چاپ 1396

20,000 تومان

 

آگهی‌ها که در آغاز روزنامه‌ای بودند و سپس رادیویی شدند و اکنون به تلویزیون در سطحی وسیع راه یافته‌اند موضوع این پژوهش‌اند.چگونه می‌توان آگهی تبلیغاتی تلویزیونی ساخت سؤالی است که درون مایۀ اصلی مباحث این کتاب است و هدف از آن نیز پاسخ به همین پرسش است. نخست باید راهبرد ایده را با خلاقیت به وجود آورد. اجرای ایده‌های خلاق که در ذهن ما شکل گرفته‌اند گام بعدی است. کتاب به خواننده می‌آموزد که ایده‌ها چگونه شکل می‌گیرند و فنون تولید و ترکیب عناصر کدام است. تصویر کردن آگهی گام سوم و آخر است. تصویر کردن معمولاً با داستانگویی تصویری همراه است که قانونی و مؤثّر و مقرون به صرفه نیز باید باشد. کتاب پیوست‌هایی دارد که دربارۀ آگهی نقاشی متحرک و رادیو و آگهی‌های واکنش مستقیم نکات سودمندی را دربر دارند.

مــحصولات مرتبط

logo-samandehi