چگونه گزارش خبری تلویزیونی بسازیم؟

محصول جدید

نویسندهحسن قربانی
تعداد صفحات 180
نوبت چاپ سوم
سال چاپ 1392

6,000 تومان

این کتاب حاصل تلاش خبرنگاری است که علاوه بر استفاده از منابع موجود، تجربیات واقعی و عملی خود را با به کارگیری روش‌های مبتنی بر روان‌شناسی و جامعه‌شناسی رسانه به رشتۀ تحریر درآورده است. مقدمات تهیۀ گزارش تلویزیونی و مراحل آن آغاز کار گزارشگر خبری است. پس از آن نوبت به تهیۀ پلاتو می‌رسد که معرفی خبر و سوژۀ خبر توسط خبرنگار در جلوی دوربین است. متن گزارش، استخوان‌بندی اصلی خبر است و در صورت لزوم مصاحبه را هم باید به آن افزود. شگردهای فیلم‌برداری در تهیۀ گزارش نیز در جذب مخاطب و تأثیر خبر در او بسی مؤثر است. دست آخر، تدوین و بازبینی و ویرایش خبر، بستۀ خبری را آمادۀ پخش می‌کند.

مــحصولات مرتبط

logo-samandehi