راهنمای اخبار تلویزیون

محصول جدید

نویسندهوین ری
تعداد صفحات 476
نوبت چاپ اول
سال چاپ 1388

17,000 تومان

اگر سخن مک لوهان را بپذیریم که گفت «پیام رسانه است »، پس می‌توان اخبار را رسانۀ رسانه دانست که امروزه مخاطب خاص و عام را توأمان راضی می کند یا باید راضی کند و این از ممیّزات «خبر در تلویزیون » نسبت به برنامه‌های دیگر تلویزیونی است. زمانی اخبار تلویزیون را نمایشی ناخوشایند و سرسری و عجولانه تلقّی می کردند ولی امروزه مردم حتّی براساس اطّلاعات و پیام‌های آن برای زندگی روزانه برنامه‌ریزی می‌کنند. کتاب حاضر با اطلاعاتی از تهیۀ اخبار در تلویزیون به شغل گزارشگری و خبرگویی نیز توجه دارد. بهترین بودن، وارد شدن و ادامه دادن، و بانکی از اطلاعات نشانی‌های سازمان‌های خبری ، و مراکز و نهادهای حمایتی حرفۀ خبرنگاری و گزارشگری فصل‌های اصلی این کتاب‌اند. وین ری چند دهه کار در اخبار تلویزیونی بی بی سی را پشتوانۀ تجربی تألیف این کتاب کرده است که نکات خواندنی فراوان دارد.

مــحصولات مرتبط

logo-samandehi