فلسفه تربیتی کانت

محصول جدید

نویسندطیبه ماهروزاده
تعداد صفحات 238
نوبت چاپ چهارم
سال چاپ 1396

20,000 تومان

منزلت کانت در تاریخ فلسفۀ جدید نظیر افلاطون و ارسطو در فلسفۀ یونان است. این فیلسوف بزرگ را نمی توان مربی دانست ولی آراء تربیتی او، به ویژه در کتاب کم برگ ولی پربار تعلیم و تربیت ، به سبب داشتن مبانی عقلی و اخلاقی و فلسفی، در تاریخ اندیشه های تربیتی تأثیرها کرده است. نظام تربیتی کانت که با  اندیشه های ژرف او اعتبار یافته است مبتنی بر اخلاق است. در نظر او، تعلیم و تربیت، تکیه بر ارزش ها و باید ها دارد و درنهایت، چگونه بودن را به ما می نمایاند. کتاب حاضر، خواننده را گام به گام به سپهر فلسفی کانت نزدیک می کند و سپس او را به وادی اندیشه های تربیتی کانت می کشاند و درباره ی انواع تربیت (جسمانی،ذهنی، اخلاقی و عملی) بحث می‌کند.

مــحصولات مرتبط

logo-samandehi