فلسفه علم

محصول جدید

نویسنده

نیکلاس کاپالدی

تعداد صفحات 407
نوبت چاپ چهارم
سال چاپ 1394

21,000 تومان

فلسفۀ علم، به طور کلاسیک، هفت مسئله دارد: پایگاه واژه های نظری،پایگاه واژه های متریک، تفکیک بین واقعیت و نمود، مفاهیم فضا و زمان، علیت، تبیین، و پیش بینی. نیکلاس کاپالدی (متولد 1939 م.)، در کتاب خود، پیامدهای فلسفی برخی مفاهیم برجستۀ علمی را با رویکرد تاریخی و عمدتاً برپایۀ مفاهیم نظری به خواننده می نمایاند. تاریخ علم، در دست فیلسوف علم، مانند مادۀ خام در دست هنرمند است. در این کتاب، کل تاریخ علم فیزیک و دانش های وابسته به آن، از یونان باستان تا قرن بیستم میلادی، بازسازی و تحلیل شده است. فیزیک، در میان علوم تجربی، علمی است که مبانی تجربی و ملموس قوی تری دارد و همواره فیلسوفان علم را به خود جلب کرده است. خوانندۀ علاقه مندی که دانش فیزیک را در سطح دبیرستان های ایران می داند و اهل فکر کردن است از کتاب فلسفۀ علم نکته ها خواهد آموخت.کتاب برجسته دانشگاه تهران در رشتۀ فلسفه  (1377)

مــحصولات مرتبط

logo-samandehi