قابلیت های نمایشی شاهنامه

محصول جدید

نویسندهمحمد حنیف
تعداد صفحات 216
نوبت چاپ سوم
سال چاپ 1396

18,000 تومان

کتاب حاضر گزارش پژوهشی است در باب شناخت قابلیت‌های نمایشی داستان‌های پهلوانی شاهنامه، آنگونه که با استفاده از روش آن، توزین عناصر دراماتیک دیگر حکایات و قصه‌های کهن امکان‌پذیر باشد. در واقع محمد حنیف در این کتاب جز اینکه نمونه‌وار از میان متون کهن فارسی شاهنامه را از حیث قابلیت‌های نمایشی بررسی کرده است، بلکه متر و معیاری به دست داده است که خوانندۀ این کتاب با آن‌ها می‌تواند به دیگر آثار کهن فارسی نیز با همین رویکرد بپردازد. ارائۀ نمونه‌های متعدّد و مثال‌های ملموس از داستان‌های پهلوانی شاهنامه و نمایشنامه‌های برگرفته از این کتاب، این پژوهش را از شکل سنّتی توجه به تعاریف کلیّ عناصر داستانی و ادبیات دراماتیک خارج ساخته و به آن رویکردی کاملاً کاربردی بخشیده است. شاهنامه و عناصر نمایشی، قابلیت‌های نمایشی داستان‌های رستم و اسفندیار، و سیاوش و سودابه، مقایسۀ جنبه‌های نمایشی داستان‌های پهلوانی شاهنامه، تاریخچه و مراحل اقتباس از شاهنامه، بررسی تطبیقی یک نمایشنامه، داستان‌های اصلی، مقابلۀ دو صحنه از نمایشنامۀ رستم و سهراب پری صابری با اصل اثر، و بررسی تطبیقی یک نمایشنامۀ حماسی اقتباس شده با اصل اثر عناوین فصول این کتاب‌اند.

مــحصولات مرتبط

logo-samandehi