کیمیای وصال

محصول جدید

نویسندهمحمد شجاعی
تعداد صفحات 264
نوبت چاپ ششم
سال چاپ 1396

22,500 تومان

مجموعۀ حاضر متن بازنویسی شده و تحریریافته از دروس تزکیۀ نفس آیت‌الله محمّد شجاعی است که در دهۀ 1360 تا 1370 و نیز در سال‌های 1378 به بعد از «رادیو قرآن» پخش شده است. او حقایق سلوک را با اتخاذ از آیات و روایات بر طالبان شایسته عرضه می‌کند . فرازونشیب‌های پرمشقّت سلوک را برای مشتاقان به خوبی آشکار می‌سازد تا در نشیبی گم نشوند و از فرازی سقوط نکنند. دروس ایشان بصیرتی درخور برای سالک این راه پدید می‌آورد تا به بیراهه و کج راه کشیده نشوند. این راه ده منزل دارد: من  زل یقظه، منزل توبه، منزل انابه، منزل مراقبه، منزل قصد، منزل عزم، منزل اراده، منزل ادب، منزل فقر و منزل انس.

وصال او ز عمر جاودان به

                                          خداوندا مرا آن ده که آن به

مــحصولات مرتبط

logo-samandehi