مفهوم ایمان در کلام اسلامی

محصول جدید

نویسندهتوشی هیکو ایزوتسو
تعداد صفحات 318
نوبت چاپ چهارم
سال چاپ 1396

20,000 تومان

ایمان یکی از مهم ترین مقولات اخلاق دینی و اهمّ مباحث فلسفۀ دین و الهیّات است و توشی هیکو ایزوتسو در مفهوم ایمان در کلام اسلامی به تحلیل مفهومی آن بر اساس آراء متکلمان مسلمان و آیات قرآن می پردازد و تلاش آنان را در درک و تبیین مفهوم ایمان با بی طرفی به تصویر می کشد. او جریان تاریخی پیدایش و سیر مفهوم ایمان را مشروحاً توصیف می کند و تطور کلامی ایمان را با تحلیلی معناشناختی در طول تاریخ بررسی می کند. از نظر ایزوتسو، ایمان ماهیتاً پدیده ای شخصی و وجودی است و نمی توان نظراً و عقلاً به کنه آن رسید و برای تحصیل فهمی از ایمان در اندیشه های اسلامی باید اثری شبیه اثر حاضر درباب ماهیت و سیر تقوا و سایر مفاهیم کلیدی در عرفان نیز پدید آورد و نتایج به دست آمده را باید از دو وجه کلامی و عرفانی در کنار هم و با هم سنجید و داوری کرد.

مــحصولات مرتبط

logo-samandehi