مقدس و نامقدس

محصول جدید

نویسندهمیرچا الیاده
تعداد صفحات 176
نوبت چاپ سوم
سال چاپ 1393

22,000 تومان

میرچا الیاده (1986 - 1907 م.) جامعه شناس و مورخ فرانسوی رومانیایی تبار، این رساله را در سال 1956 منتشر کرد. هدف این رسالۀ روشن و ترکیبی، تهیۀ مقدمه ای کلّی و مستدل بر مطالعۀ پدیدار شناختی و تاریخی وقایع دینی برای عموم مردم است. الیاده در این اثر رفتار انسان متدین را در کنش و واکنش آن با وحشت ها و عقل او مطالعه می کند و در سراسر اثر خود، این جنبۀ دوم را در جامعه های باستانی و شرقی روشن می سازد. به گفتۀ خودش: «این کتاب کوچک ممکن است به عنوان مقدمه ای کلی بر تاریخ ادیان به کار آید. از این لحاظ این کتاب کیفیات مقدس و موقعیت انسان را در جهانی که با ارزش های مذهبی پر شده است توصیف می کند؛ لیکن این مطالعه و بررسی در تاریخ ادیان به معنای دقیق آن نیست.

مــحصولات مرتبط

logo-samandehi